TT BOILERS
 
Dampkedel


T
T BOILERS
 
Dampgenerator

Mulighederne med alternative design af dampanlæg

Vælg at gå direkte til detaljer om den klassiske 3-træks røgrørs dampkedel eller den alternative vandretliggende eller lodretstående vandrørs dampkedel (dampgenerator).

Hvis man er er lidt i tvivl om fordele og ulemper ved de to typer dampkedler, kan man læse mere her om forskellen på disse to dampkedler, og hvordan man vælger den optimale løsning

Damp kan også fremstilles på en el-dampkedel, hvor energien tilføres med el-varmelegemer i stedet for brænder. Disse er dyre i forbrug, men billige og hurtige at installere. Perfekt til små forbrug af både almindelig damp eller rendamp.

Damp kan også produceres af spildvarme - fx. ved køling af røggas. Dette kaldes en røggaskedel, rekuperative dampkedel eller economizer.

TT BOILERS kedelprogram fremstilles i Danmark.

_____________________________________

Mere om kedler på ttboilers.dk  - eller kontakt os her